Psychosomatiek

In de behandeling van de psychosomatische oefentherapeut staat de wisselwerking van de geest (psyche) en lichaam (soma) centraal. Psychosomatische oefentherapie biedt inzicht in de onderliggende oorzaken van deze symptomen en geeft oefeningen voor het verhelpen of verminderen van de klachten.

Uit balans
Een te hoge werkdruk, te veel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in je leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Je kunt daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Psychosomatische oefentherapie kan je weer helpen lichaam en geest in balans te brengen.

Stress moet aan en uit kunnen
Stress, je hebt er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons goed voelen. Stress kan zelfs gezond zijn. Wij hebben het soms nodig om goed te presenteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond als het niet wordt afgewisseld met ontspanning en herstel. Oftewel: stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Psychosomatische klachten
Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten, burn-out en ademhalingsproblemen/hyperventilatie of pijn in rug en nek. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe wij met het probleem omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Een niet-helpende manier van omgaan met een klacht wordt een ineffectieve klacht- of probleemhantering genoemd.

Integrale aanpak
Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wel en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft is de psychosomatische oefentherapeut bekwaam om deze klachten te behandelen. De behandeling richt zich namelijk op zowel de lichamelijke als op de psychosociale problematiek Dit wordt de integrale aanpak genoemd.

Behandeling
De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

De psychosomatische oefentherapeut brengt u weer in balans!

De behandeling is geschikt bij:

Psychosomatische Oefentherapie is geschikt voor behandeling van lichamelijke symptomen, psychische symptomen en gedragsmatige symptomen van stress. Voorbeelden van deze symptomen zijn:

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Ine Bakker.