Wat is chronische pijn?

Ongeveer 20% van de bevolking leeft met chronische pijn. Voorbeelden zijn fibromyalgie, chronische rugklachten, hoofdpijnklachten of whiplash. Leven met chronische pijn heeft veel invloed op het dagelijks leven van iemand. We spreken van chronische pijn als pijn langer dan drie maanden bestaat.

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: Waardoor wordt de pijn veroorzaakt? Hoe moet ik er me omgaan? Wat kan ik doen om grip te houden op de klachten?

Behandeling:

De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat.

Mogelijke behandelonderdelen zijn:

  • begrijpen hoe pijn werkt
  • aanleren hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op de pijn
  • evenwicht (her)vinden tussen belasting en belastbaarheid
  • leren ontspannen

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. U leert;

“Dat u – en niet uw pijn-  uiteindelijk weer uw leven bepaalt. “

 

Ine heeft de opleiding chronische pijn gevolgd bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn voor oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Ine Bakker.