Overige informatie

Bereikbaarheid
De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 te bereiken op 06-29151486. U kunt inspreken op de voicemail. Verder ben ik dagelijks bereikbaar via de mail of whatsapp berichten.
Ine is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Directe toegankelijkheid, ook wel DTO genoemd
Wat betekent directe toegankelijkheid? U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak maken voor behandeling van een oefentherapeut Mensendieck.

De cliënt/patiënt die zich rechtstreeks  aanmeldt bij de oefentherapeut, zal eerst zorgvuldig worden gescreend op de lichamelijke klachten waarmee u zich meldt. Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut aan het juiste adres is. Als blijkt dat er mogelijk iets anders aan de hand kan zijn, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de huisarts te gaan.

Behandelingen aan huis
Als u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is het ook mogelijk dat u thuis wordt behandeld. Hiervoor is wel een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk met de vermelding dat de behandeling aan huis dient plaats te vinden.

Samenwerking
Samenwerking, kennis, vaardigheden en expertise delen, verbeteren en verbinden staan hoog in ons vaandel, om de meest optimale zorg te kunnen leveren. Wij werken samen met diverse zorgverleners.

Kwaliteit en deskundigheid

Ine is aangesloten bij de beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven bij in het Kwaliteitsregister van Paramedici.

Als oefentherapeut Mensendieck heb ik kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom werk ik continue aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Tevens neem ik deel aan intercollegiaal overleg en intervisie.

Dankzij bij- en nascholing blijf ik altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.
Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Hierdoor blijft de deskundigheid en kwaliteit gewaarborgd. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (afgekort Wkkgz)
Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

  1. Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut.
    Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
  2. Advies en ondersteuning van het Klachtenloket Paramedici.
    Email: info@klachtenloketparamedici.nl. Tel. 030 310 09 29.
    Het Klachtenloket Paramedici kan u informatie geven over uw rechten als patiënt en kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief.
  3. Beoordeling door de Klachtenloket Paramedici wanneer u hulp wilt bij het oplossen van een verschil van mening met uw oefentherapeut. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak.

Privacyreglement

De oefentherapeuten van Oefentherapie Hilversum gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De praktijk  beheert de behandelgegevens volgens de richtlijnen van de beroepsgroep, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet op de Behandelovereenkomst (WGBO) en de wet op de Persoonsregistratie (WPR).